І Н Ф О Р М К О Л А Ж

(по сторінках інтернет-порталів та веб-сайтів)

nfrcotyky0

З 1987 року Генеральна асамблея ООН постановила щорічно відзначати цей день як висловлення своєї рішучості посилювати міжнародну діяльність і співпрацю з метою створення суспільства, вільного від зловживання наркотиками. З кожним роком цивілізовані країни все більше страждають від ввезення наркотичних речовин із неблагополучних держав. І Україна, на жаль, не є винятком. Боротьба з наркоманією ведеться, передусім, на законодавчому рівні: практично в усіх країнах передбачені жорсткі кримінальні санкції за виробництво і розповсюдження наркотичних речовин

Історія боротьби з розповсюдженням наркотиків або, принаймні, спроб контролювати їх обіг налічує вже понад 100 років. Однак і сьогодні суспільство, на жаль, не може впоратися з цією проблемою.

Наркоманія - це стан періодичної або хронічної інтоксикації натуральною або синтетичною наркотичною речовиною, що характеризується непереборним потягом до даної речовини, що в малих дозах викликає ейфорію, та призводить до виникнення психічної та фізичної залежності від ефекту дії цієї речовини. 

Систематичне вживання наркотику, як правило, викликає потребу у збільшенні дози. При наркоманії уражаються внутрішні органи, виникають неврологічні та психічні розлади, розвивається соціальна деградація. 

Наркоманія, мабуть, одне з найстрашніших явищ сучасності. З кожним днем все більше людей у всьому світі піддається спокусі і потрапляє у пастку цієї залежності, намагаючись з її допомогою сховатися від щоденних проблем. Небезпека наркоманії полягає в тому, що вона як патологічний стан певною мірою незворотна, і частина негативних змін, що відбулися в організмі, залишається назавжди. Для багатьох пацієнтів наркоманія залишається довічним діагнозом. Нерідко навіть пройшовши спеціальний курс лікування, людина не може звільнитися від цієї залежності. Через багато років може виникнути нестерпний потяг знову повернутися до наркотиків.

Зараз, коли ситуація щодо наркоманії є вкрай складною, інформація про наркотичні засоби, хворобливу пристрасть до них і небезпечні наслідки цього явища повинна бути розповсюдженою. Тільки так можна вберегти багатьох від страшної біди. Про це йдеться на веб-сайті науково-технічної бібліотеки Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»  http://lib.nupp.edu.ua/?module=ntb_notice*item_588

Інформація про те, як Міністерство охорони здоров'я України, підсилює спроможність України у боротьбі з наркотиками міститься на урядовому порталі України https://moz.gov.ua/article/news/pidsiljuemo-spromozhnist-ukraini-u-borotbi-z-narkotikami

10 вересня 2019 року Україна приймала делегацію Міжнародного комітету з контролю над наркотиками. Разом з представниками Всесвітньої організації охорони здоров’я, Організації об’єднаних націй, Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Державної установи «Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України», Центру громадського здоров’я МОЗ України та іншими партнерами проаналізували, які кроки вже реалізувала наша країна у сфері попередження наркозалежності, удосконалення системи контролю за обігом наркотиків та що планується втілити найближчим часом. За 2 останні роки за результатами моніторингу ситуації з обігом наркотиків МОЗ України привело Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відповідність до міжнародних договорів України. Двома постановами було включено понад 150 нових речовин до Переліку. Вони враховують положення та вимоги міжнародних конвенцій та Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин. 

Уряд затвердив розроблений Міністерством План заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків.

Центр громадського здоров’я МОЗ України на своєму веб-сайті https://phc.org.ua/news/narkozalezhnist-ce-khvoroba-ne-zlochin висвітлює проблеми наркополітики та наркозалежності, участь центру у вирішенні цих проблем. Наркозалежність – це хвороба, а не злочин. Боротьба з наркотиками ведеться десятиліттями та доводить, що силові методи боротьби є безрезультатними. Каральна наркополітика спрямована в першу чергу проти тих, хто споживає наркотики, а не проти тих, хто їх продає та розповсюджує. Це, у свою чергу, є фактором загострення соціальної ситуації, підвищує рівень корупції у правоохоронних органах та судах. Результат такої репресивної наркополітики – зростання нелегального ринку наркотиків і кількості наркозалежних, які боячись переслідування, не звертаються за медичною допомогою та соціальним захистом.

До того ж, криміналізація споживання психоактивних речовин підживлює розповсюдження ВІЛ-інфекції та епідемію вірусних гепатитів, тому що люди приймають наркотики в небезпечних умовах, ховаючись від поліції.

Ефективні відповіді на світову проблему з наркотиками вимагають спільних дій для забезпечення комплексних рішень, відповідно до міжнародних конвенцій з контролю за наркотиками та зобов'язань з прав людини, а також гуманізацію наркополітики з урахуванням потреб уразливих груп населення. 

Панельна дискусія на тему: «Партнерство та консолідація зусиль у боротьбі з розповсюдженням наркотичних речовин» у рамках проекту «ВНЕзависимости» відбулася у м.Харкові 26 червня 2019 року у Палаці студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

http://izvestia.kharkov.ua/online/20/1291519.htmlhttp://izvestia.kharkov.ua/online/20/1291519.html

Форум був присвячений Міжнародному дню боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом.

 У заході взяли участь Харківський міський голова Геннадій Кернес, народний депутат України Олександр Грановський, представники громадських організацій, правоохоронці, вчителі, медики, психологи.

В місті створена спеціалізована координаційна рада, яка об'єднала понад 20 громадських організацій, волонтерські групи та просто активних громадян, які готові протистояти поширенню наркотиків. Зусилля членів харківської координаційної ради будуть спрямовані на подальшу боротьбу з рекламою інтернет-ресурсів на будівлях і будинках, профілактичну роботу серед підлітків і молоді, на надання психологічної допомоги наркозалежним, ефективну взаємодію з правоохоронними органами.

1. https://kpi.ua/use-nark 

Людина завжди шукала засоби, щоб отримати задоволення, полегшити страждання, або іншим засобом сховатися від тяжкої дійсності шляхом застосування різноманітних одурманюючих речовин. Все різноманіття наркотиків існує одвіку, і наш час високих технологій не вніс нічого принципово нового в явище наркоманії. 

Такого роду немедикаментозне споживання наркотичних речовин було обмежене і пояснювалось в основному національними і релігійними традиціями. Але вже тоді цивілізовані громадяни почали розуміти глобальну загрозу людству від наркоманії. На початку минулого століття було прийняте рішення покласти на міжнародну організацію Лігу Націй контроль за міжнародним співробітництвом в області боротьби з поширенням наркотиків, а також було прийнято два міжнародні правові акти: 

Женевська угода про заборону виробництва, внутрішньої торгівлі і використання очищеного опіуму – від 11.02.1925р. 

Міжнародна конвенція щодо опіуму, підписана в Женеві 19.02.1925р. 

Проте, питання кримінально-правового переслідування осіб, винних у незаконному виробництві і поширенні наркотичних речовин регулювалися національним, внутрішнім правом кожної окремо взятої країни. 

В той же час, торговці наркотиками стали об'єднуватися в злочинні міжнародні організації. Щорічні прибутки від незаконного обігу наркотиків перебільшили сотні мільярдів доларів США. В зв'язку з цим виникла необхідність введення міжнародних кримінально-правових заходів відповідальності за злочини, пов'язані з наркотиками. Женевська конвенція про заборону незаконної торгівлі наркотичними засобами від 26.06.1936р. передбачала можливість видачі злочинця-наркодільця іноземній державі для притягнення до відповідальності. 

Третій етап міжнародного співробітництва в області боротьби з наркоманією почався з моменту створення ООН.

Перелік наркотичних речовин, узятих під контроль, приведений у Єдиній Конвенції про наркотичні речовини 1961р. 

Негативні явища, що породжуються вживанням наркотиків, несуть у собі велику небезпеку для людства. Вживання наркотиків, насамперед, негативно впливає на здоров'я людей, сприяє розвитку соматичних і психічних захворювань, і це є одна з причин збільшення смертності населення. 

Наркоманія супроводжує різні форми злочинності, тому що, по-перше, з метою отримання наркотиків наркомани вчиняють тяжкі й особливо тяжкі корисливі і корисливо-насильницькі злочини. По-друге, наркомани часто чинять злочин під безпосереднім впливом наркотиків на психіку. 

Взаємозв'язок наркоманії і злочинності виявляється також у вчиненні протиправних дій, пов'язаних із незаконними операціями з наркотиками (виготовлення, збереження, збут, придбання). 

Наркоманія – страшна хвороба сучасного світу. Серед наркоманів висока смертність від вживання наркотиків, крім того, наркоманія важко виліковна.

Про шкідливість наркотиків сказано чимало. Проте занепокоєння вчених і лікарів, викликане поширенням наркоманії, росте, тому, що поки ще значне число людей і насамперед молоді недостатньо усвідомлює згубність наркоманії. 

Вживання наркотиків – не безгрішне заняття, що можна кинути без зусиль. Це дійсно чума, і тим більш небезпечна, що багато-хто не приймає її всерйоз. 

Відмічаючи 26 червня - Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами і їх незаконним розповсюдженням, Всеукраїнська громадська організація “Асоціація захисту суспільства від наркоманії” закликає всіх свідомих громадян, всіх громадських, політичних і державних діячів об'єднати свої зусилля в рамках руху “Україна – проти наркоманії” для захисту національного багатства країни – нашої молоді від впливу наркотиків. 

narkotyky slenh1

narkotyky slenh2

narkotyky slenh3

МАТЕРІАЛИ З ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин. Дата підписання Україною: 16 березня 1989 р. Набуття чинності для України: 27 листопада 1991 Конвенцію ратифіковано Постановою ВР N 1000-XII ( 1000-12 ) від 25.04.91 ) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_096#Text (дата звернення:23.06.2020)

Гавриленко С. Історія вживання наркотичних препаратів:веб-сайт.URL: https://narkologicheskiy-centr.com.(дата звернення:23.06.2020)

Шарков О. Це страшне явище – наркоманія. 26 червня – Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками: веб-сайт. URL: https://kpi.ua/use-nark (дата звернення:23.06.2020)

Наркота і закон: поняття, класифікація, види наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів:веб-сайт. URL: https://protocol.ua/ua/narkota_i_zakon_ponyattya_klasifikatsiya_vidi_narkotichnih_zasobiv_psihotropnih_rechovin_i_prekursoriv/  (дата звернення: 23.06.2020)

Залежність від психоактивних речовин: Нормативно-правова база. Замісна підтримувальна терапія(ЗПТ). Зменшення шкоди. Аналітика і міжнародні рекомендації. URL: https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/zalezhnist-vid-psikhoaktivnikh-rechovin (дата звернення 23.06.2020)

Мирний М. Поскаржся на “закладку”: як українці об’єднуються проти вуличних наркотиків. URL:  https://zmina.info/articles/poskarzhsjia_na_zakladku_jiak_ukrajinci_objednujiutsjia_proti_vulichnih_narkotikiv/ (дата звернення 23.06.2020)

Наркотик фен – невгамовна енергія, яка веде до смерті. URL: https://narko-centr.com.ua/uk/narkotik-fen-nevgamovna-energija-jaka-vede-do-smerti/ (дата звернення 23.06.2020)

Стаффорд Т. Чому стають наркоманами? URL: https://www.bbc.com/ukrainian/vert_fut/2015/08/150826_vert_fut_drug_addiction_truth_vp  (дата звернення 23.06.2020)

У фанері та фарбі, в оранжереях та лабораторіях – за рік прикордонники виявили понад 3 тонни наркотиків URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/U-faneri-ta-farbi-v-oranzhereyah-ta-laboratoriyah-za-rik-prikordonniki-viyavili-ponad-3-tonni-narkotikiv/ (дата звернення 23.06.2020)

Історія наркотиків URL: https://alcodope.com.ua/%D0%86stor%D1%96ya-narkotik%D1%96v (дата звернення 23.06.2020)

Амосов Б. Молодь вимирала будинками. Наркозалежний - про "травку" в школі, "ширку" з друзями і реабілітацію. URL: https://nv.ua/ukr/radio/inverythatplace/molod-vimirala-budinkami-narkozalezhniy-pro-travku-v-shkoli-shirku-z-druzyami-i-reabilitaciyu-50005955.html (дата звернення 23.06.2020)

Дядя Фёдор, Єшка та заїхати за порохом: навіщо у Нацполіції склали словник наркосленгу. ІНФОГРАФІКА. URL:  https://life.pravda.com.ua/society/2019/07/1/237392/ (дата звернення 23.06.2020)

 
 
Відповідальний за випуск Т.Дузенко
Редактор Л.Стороженко
Укладач О.Галаур