Інформаційно-вебліографічний список

На початку XXI століття світова спільнота визнала зміну клімату однією з основних проблем світового розвитку з серйозними наслідками для глобальної економіки та міжнародної безпеки.

Інформаційно-вебліографічний список знайомить користувачів з причинами та наслідками зміни клімату, шляхами розв’язання проблеми.

 

РАЙЯН, Д. Клімат: Наука і винаходи: [ текст] / Пер. з англ. – Київ: Махаон – Україна, 2009. – 32с. – (Я люблю читати. Рівень 2).

МАРТАЗІНОВА, В.Ф. Глобальні зміни клімату / В.Ф. Мартазінова // Екологічна енциклопедія. – Т. 1. А – Е. – Київ, 2006. – С.227-228.

АНОМАЛЬНА спека може стати новою нормою для Європи // Жизнь на пенсии. – 2019. - №106. – С.6.

ВИШНЕВСЬКИЙ, В. Глобальне потепління та Україна В. Вишневський, В.Катаян // Урядовий кур’єр. – 2019. – 2 липня. – С.4.

ДЫШИТЕ глубже. Глобальное потепление превращает нас в аллергиков // События недели: итоги и факты. – 2019. - №28. – 9-15 июля. – С.8.

ШОКОЛАД, кава, картопля, пиво. Що ще знищить потепління // Полтавська думка. – 2019. – 25 липня. – С.14.

ПРО Кліматичну програму України: постанова Кабінету Міністрів України 28 червня 1997 р. №650 [Електронний ресурс] // Законодавство України: [сайт]. – Режим доступу:  (дата звернення: 29.07.2019). – Назва з екрана.

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року: розпорядження Кабінету Міністрів України 07 грудня 2016р. №932-р [Електронний ресурс] // Законодавство України: [сайт]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2016-%D1%80 (дата звернення: 29.07.2019). – Назва з екрана.

ПАРИЗЬКА угода [Електронний ресурс]. Дата підписання 12.12.2015. Дата ратифікації Україною 14.07.2016 // платформа Liga:zakon: [сайт]. – Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/view/mu15131?an=2  (дата звернення: 29.07.2019). – Назва з екрана. 

АДАПТАЦІЯ до зміни клімату: Навчальний посібник [Електронний ресурс ] / Карпатський Інститут Розвитку, Агенство сприяння  сталому розвитку Карпатського регіону «ФОРЗА», 2015. – Режим доступу: http://www.forza.org.ua/sites/default/files/global_climate_changes_training_manual_ua_screen_final.pdf (дата звернення: 22.07.2019). - Назва з екрана.

ШАТОХА, В.І. Лідерство Європейського Союзу у запобіганні зміни клімату [Електронний ресурс]: Монографія. – Дніпро: Акцент ПП, 2017. – 144с. – Режим доступу: http://euclim.com/wp-content/uploads/2016/02/Book_EUClim_A5_HD_opt.pdf (дата звернення: 29.07.2019). - Назва з екрана.

АЛІЄВА, О. Зміни клімату в Україні: далі буде? [Електронний ресурс] / О. Алієва // Heinrich boll stiftung: [ сайт]. - 2017. – 25 квітня. – Режим доступу: https://ua.boell.org/uk/2017/04/25/zmini-klimatu-v-ukrayini-dali-bude (дата звернення: 18.07.2019). - Назва з екрана.

БАСБІ, Дж. Планета нагрівається. Як кліматичні зміни впливають на життя та світову політику [Електронний ресурс] / Дж. Басбі; пер. С. Лук’янчук // Аргумент. – 2018. – 20 серпня. – Режим доступу: http://argumentua.com/stati/planeta-nagr-va-tsya-yak-kl-matichn-zm-ni-vplivayut-na-zhittya-ta-sv-tovu-pol-tiku (дата звернення: 22.07.2019). - Назва з екрана.

БУЛГАКОВА, М. Економіка зміни клімату: огляд Стерна – ключові положення [Електронний ресурс] // Експертно-дорадчий центр «Правова політика»: [сайт], 2012. – 6 квітня. – Режим доступу: http://legalanalytics.com.ua/uk/newsofcentr/28-categorynewscenter/108-stern.html (дата звернення: 29.07.2019). - Назва з екрана.

ВИШЕБАБА, П. Ефективна протидія змінам клімату: що може зробити кожен з нас [Електронний ресурс] / П. Вишебаба // Українська правда. – 2017. – 29 вересня. – Режим доступу: https://www.pravda.com.ua/columns/2017/09/29/7156751/ (дата звернення:18.07.2019). – Назва з екрана.

8 РЕЧЕЙ, які необхідно знати про глобальне потепління на 1,5° С. Звіт міжнародної групи експертів зі зміни клімату [Електронний ресурс] // Екодія: [ сайт], 2018. – 17 жовтня. – Режим доступу: https://ecoaction.org.ua/globalne-poteplinnia-8.html  (дата звернення: 18.07.2019). – Назва з екрана.

ГЕТЬМАН, Я. Роздягайтесь, буде гаряче: вплив промислового тваринництва на глобальне потепління : [Електронний ресурс] // Commons: [сайт], 2019. - 20 червня. – Режим доступу: https://commons.com.ua/uk/rozdyagajtes-bude-garyache/ (дата звернення: 29.07.2019). – Назва з екрана.

10 КРОКІВ для протидії зміни клімату [Електронний ресурс] // Екодія: [ сайт]. – Режим доступу: https://ecoaction.org.ua/10-krokiv.html (дата звернення: 19.07.2019). - Назва з екрана.

10 ПРИГОЛОМШИВИХ фактів про зміну клімату та здоров’я [Електронний ресурс]  // КліматІнфо. Інформаційний центр зі зміни клімату: [сайт]. – Режим доступу: http://www.climateinfo.org.ua/content/10-prigolomshlivikh-faktiv-pro-zmini-klimatu-ta-zdorovya (дата звернення 30.07.2019). - Назва з екрана.

10 ФАКТІВ про зміну клімату, які повинен знати кожен [Електронний ресурс] // Світ освіт: [сайт], 2016. – 15 травня. – Режим доступу: http://www.sweetosvit.org.ua/10-фактів-про-зміну-клімату-які-повинен/ (дата звернення: 30.07.2019). – Назва з екрана. 

ДОСКІЧ, В. Зміни клімату: що чекає на Україну [Електронний ресурс] / В.Доскіч // УНІАН: [сайт], 2015. – 25 вересня. - Режим доступу: https://www.unian.ua/ecology/1134585-zmini-klimatu-scho-chekae-na-ukrajinu.html (дата звернення 30.07.2019). - Назва з екрана.

ЗЕМЛЯ нагрівається! Вчені не можуть пояснити аномалії клімату [Електронний ресурс] // Факти: [сайт]. – 2017. – 4 серпня. – Режим доступу: https://fakty.com.ua/ua/svit/20170804-zemlya-nagrivayetsya-vcheni-ne-mozhut-poyasnyty-anomaliyi-klimatu/ (дата звернення: 30.07.2019). – Назва з екрана.

ЗМІНА клімату [Електронний ресурс] // ВікіпедіЯ. Вільна енциклопедія: [сайт]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Зміна_клімату (дата звернення: 18.07.2019). – Назва з екрана.

ЗМІНА клімату [Електронний ресурс] // Національний екологічний центр України: [ сайт]. – Режим доступу: http://necu.org.ua/climate/ (дата звернення: 18.07.2019). – Назва з екрана.

ЗМІНА клімату і соціальна несправедливість [ Електронний ресурс]  // Heinrich boll stiftung: [ сайт]. – 2018. – 12 січня. – Режим доступу: https://ua.boell.org/uk/2018/01/12/zmina-klimatu-i-socialna-nespravedlivist (дата звернення: 18.07.2019). - Назва з екрана.

ЗМІНА клімату: які наслідки можуть мати аномально теплі зими: [Електронний ресурс] // 24 канал. – 2018. – 5 лютого. – Режим доступу: https://24tv.ua/zmina_klimatu_yaki_naslidki_mozhut_mati_anomalno_tepli_zimi_n922863 (дата звернення 30.07.2019). - Назва з екрана.

КЛІМАТ України [ Електронний ресурс] // Український гідрометеорологічний центр: [сайт]. – Режим доступу: https://meteo.gov.ua/ua/33215/climate/climate/ (дата звернення: 26.07.2019). – Назва з екрана.

КРИВОРУЧЕНКО, З.Р. Тенденції та можливі наслідки глобальних та регіональних змін клімату [Електронний ресурс] // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2014. - №9. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=754 (дата звернення: 29.07.2019). – Назва з екрана.

ЛОПАТИНСЬКА, А.Ю. Очікувані наслідки зміни клімату [ Електронний ресурс] / А.Ю. Лопатинська // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». – 2011. – Вип. 5(2). – С.26-31. – Режим доступу: http://www.vestnikdnu.com.ua/archive/201152/26-33.pdf (дата звернення: 26.07.2019). - Назва з екрана.

МІНДЖОВ, К. Парниковий ефект [Електронний ресурс] / К. Мінджов, Л. Фірсов // Режим доступу: http://www.greenpack.in.ua/upload/uf/93e/93efd35f6748c889021a327f98c35d45.pdf  (дата звернення 30.07.2019).- Назва з екрана.

НАСЛІДКИ глобального потепління [Електронний ресурс] // ВікіпедіЯ. Вільна енциклопедія: [сайт]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Наслідки_глобального_потепління (дата звернення: 22.07.2019). – Назва з екрана.

НАСЛІДКИ глобального потепління: що загрожує Україні? [Електронний ресурс] // Blog.imena/ua: [ сайт]. – Режим доступу: https://www.imena.ua/blog/global-warming-in-ukraine/ (дата звернення: 22.07.2019). – Назва з екрана.

НАУКОВЦІ: клімат змінюється, діяти потрібно вже сьогодні [ Електронний ресурс] // Екодія: [ сайт]. – Режим доступу: https://ecoaction.org.ua/klimat-zminiuietsia-diyaty-potribno-vzhe-sohodni.html (дата звернення: 26.07.2019). - Назва з екрана.

НЕСПОДІВАНІ факти про зміни клімату [Електронний ресурс] // Екологія життя: [сайт]. – Режим доступу: http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/nespodivani-fakti-pro-zmini-klimatu (дата звернення: 30.07.2019). - Назва з екрана.

0,5°С мають значення. Експерти пояснюють, як вгамувати глобальне потепління [Електронний ресурс] // Українська правда. – 2018. – 8 жовтня. – Режим доступу: https://life.pravda.com.ua/society/2018/10/8/233497/ (дата звернення 30.07.2019). – Назва з екрана.

ОРТІС, Д.А. Глобальне потепління: що можу зробити саме я? [Електронний ресурс] / Д.А. Ортіс // DDC NEWS. Україна. BBC Future: [ сайт]. – 2018. – 7 листопада. – Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-46116443 (дата звернення: 18.07.2019). - Назва з екрана. 

ПАРНИКОВИЙ ефект [Електронний ресурс] // ВікіпедіЯ. Вільна енциклопедія: [ сайт]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Парниковий_ефект (дата звернення: 18.07.2019). – Назва з екрана.

ПОТАПЕНКО, В. Пріоритети політики України щодо попередження глобального потепління у посткіотський період. Аналітична записка [Електронний ресурс] // Національний інститут стратегічних досліджень: [сайт]. – Режим доступу: http://old2.niss.gov.ua/articles/573/ (дата звернення: 29.07.2019). – Назва з екрана. 

ПРИХОДЬКО, М. Причини, наслідки і шляхи протидії зміни клімату [Електронний ресурс] / М. Приходько // Фізична географія. Наукові записки. – 2014. - №1. – С.36-43. – Режим доступу: http://geography.tnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/008.pdf ( дата звернення: 18.07.2019). – Назва з екрана.

ПРИЧИНИ і наслідки глобального потепління [Електронний ресурс] // Глобальне потепління : [ сайт ]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/globalpotepli/home/pricini-i-naslidki-globalnogo-poteplinna-klimatu (дата звернення: 22.07.2019). - Назва з екрана.

ПРИЧИНИ та докази [Електронний ресурс] // Українська Кліматична Мережа: [ сайт]. – Режим доступу: http://climategroup.org.ua/?page_id=66   (дата звернення: 22.07.2019). – Назва з екрана.

ПРОЦЬ, Н. Кліматична безпека: сутність та необхідність фінансового забезпечення [Електронний ресурс] / Н. Проць // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету Лесі Українки. – 2018. - №1. – С.142-148. – Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/echcenu_2018_1_22  (дата звернення: 22.07.2018). - Назва з екрана.

РАССЕЛ,Р. Глобальне потепління – це вже факт, однак ще не кінець [Електронний ресурс] / Р. Рассел, М.Малий // DW. Made for minds: [ сайт ]. – 2017. -3 листопада. – Режим доступу: https://www.dw.com/uk/глобальне-потепління-це-вже-факт-однак-ще-не-кінець/a-41205433 - (дата звернення: 18.07.2019). – Назва з екрана.

СТЕПАНЕНКО, С. До фатальної межі залишилось зовсім мало [Електронний ресурс] / С. Степаненко // Українська Кліматична Мережа: [ сайт ]. – Режим доступу:  http://climategroup.org.ua/?p=84 (дата звернення: 22.07.2019). – Назва з екрана.

ТРИ кроки, які допоможуть людству подолати зміни клімату [Електронний ресурс] // NEWS/ Україна: [сайт]. – 2018. – 9 серпня. – Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/features-45122511 (дата звернення: 26.07.2019). - Назва з екрана.

35 ФАКТІВ про глобальне потепління [Електронний ресурс] //  DNS GB. Цікаві наукові факти: [сайт]. – Режим доступу: http://www.dnsgb.kiev.ua/navchanya.html (дата звернення: 30.07.2019). - Назва з екрана.

УДАР потеплінням: Україна однією з перших витримує наслідки глобальної зміни клімату [Електронний ресурс] // ТСН: [сайт] – 2017. – 9 жовтня. – Режим доступу:  https://tsn.ua/ukrayina/udar-poteplinnyam-ukrayina-odniyeyu-z-pershih-vitrimuye-naslidki-globalnoyi-zmini-klimatu-1009010.html (дата звернення: 22.07.2019). - Назва з екрана.

ЧИМ зумовлене глобальне потепління [Електронний ресурс] // ТСН: [сайт]. – Режим доступу: https://tsn.ua/special-projects/warming/ (дата звернення: 30.07.2019). – Назва з екрана.

4 ФАКТИ про те, як глобальне потепління позначиться на українському сільському господарстві [Електронний ресурс] // Business Views: [сайт]. – Режим доступу: https://businessviews.com.ua/ru/strategies/id/globalne-poteplinnja-i-ukrajina-1899/ (дата звернення: 30.07.2019). – Назва з екрана.

ШЛЯХИ сповільнення глобального потепління [Електронний ресурс] // Nova ekologia. Нова екологія: [ сайт]. – Режим доступу: http://www.novaecologia.org/voecos-201-1.html. (дата звернення: 19.07.2019). - Назва з екрана.

ШЕВЧЕНКО Сучасні шляхи врегулювання глобальної зміни клімату [Електронний ресурс] / Шевченко / Вісник КНУ Міжнародні новини. – 2018. - №47-48. – С.70-77. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/knu/article/view/3589  (дата звернення: 22.07.2019). – Назва з екрана.

ЩО зупинить глобальне потепління? [Електронний ресурс] // ВеликаІдея. Практики: [сайт]. – 2018. – 7 березня. – Режим доступу: https://biggggidea.com/practices/scho-zupinit-globalne-poteplinnya/ (дата звернення: 26.07.2019). – Назва з екрана.

ЩО маємо знати про зміни клімату. Інформує Міжурядова група експертів з питань зміни клімату [Електронний ресурс] // УКРІНФОРМ: [сайт]. – 2017. – 17 жовтня. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2323642-so-maemo-znati-pro-zmini-klimatu-informue-mizuradova-grupa-ekspertiv-z-pitan-zmini-klimatu.html (дата звернення: 29.07.2019). - Назва з екрана.

 

Укладач:     Н.П.Пономаренко, головний бібліограф ЦМБ