Книжкова виставка

Цитати:

«Любов виникає з любові: коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю»
                                                                                                      Григорій Сковорода
 
«Толерантність — це мистецтво жити з іншими людьми та з іншими ідеями»
                Кофі Аннан, Генеральний секретар ООН (1997-2006), лауреат Нобелівської премії миру
                                            
Не маю зла до жодного народу,
До жодного народу в світі зла не маю.
Чого ж тоді все важчає мені
На світі жить у множині духовній?
                          М. Вінграновський
 
I see trees of green, roses too.
I see them bloom for me and you.
And I think to myself
What a wonderful world.
I see skies of blue and clouds of white.
The bright blessed day,
The dark sacred night.
And I think to myself
What a wonderful world…     
           З пісні Л. Армстронга «What a wonderful world».
 
Я бачу дерева зелені, троянди теж.
Я бачу, вони цвітуть для мене і тебе.
І я думаю про себе:
Який чудовий світ.
Я бачу небо синє і білі хмари.
Яскравий благословенний день,
Темна священна ніч.
І я думаю про себе:
Який чудовий світ…
 
 «tolerance» у перекладі з латинської  означає «терпіння».

Звернення:

Україна стає більш відкритою для всього світу, а це вимагає готовності українського суспільства до сприйняття європейських цінностей, розуміння та поваги розмаїття культур, поглядів та форм вираження і проявів людської індивідуальності.

Представлені матеріали познайомлять з поняттям «толерантність»; допоможуть сформувати правильне уявлення про толерантну поведінку; відкриють світ звичаїв, традицій і культур різних народів; нададуть інформацію про комунікативну культуру спілкування і взаєморозуміння. 

Розділи:

В.1.
- Толерантність – елемент світогляду і культури
- Ми всі – діти Землі
- Тема толерантності в художній літературі
 
В.2.    Толерантність - гармонія різноманіття 
-  Простір толерантності
-  Мистецтво жити поруч
-  Єдність у різноманітті
 
*  Виставка може бути організована до Міжнародного дня толерантності, який щорічно святкується 16 листопада. Її дія може бути продовжена в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», яка з 1991 року підтримується міжнародною спільнотою, і проводиться щорічно в Україні з 25 листопада по 10 грудня.

Можливі заходи біля книжкової виставки та матеріали до її презентації.

Вирощування  «Дерева толерантності», де на листочках відвідувачі можуть написати основні ознаки та синоніми толерантності, як вони розуміють принципи толерантності. Наприклад, «Потрібно поважати, розуміти, цінувати людей, які оточують тебе», «Поважати чужу думку!», «милосердя», «добро», «терпимість», «взаємоповага»...

Конкурс «Емблема толерантності», під час якого пропонується самостійно намалювати емблему толерантності, яка могла б друкуватись на суперобкладинках, політичних документах, національних прапорах. 

Конкурс на кращий малюнок, плакат на тему толерантності: «Ми-родина спільна», «Квітка світу толерантності», «We are the part of World», «Ми всі – єдине ціле…»

Конкурс  постерів «Малюємо «Толерантність», «Ти да я, да ми з тобою!»

а) попросити учасників назвати асоціації, які виникають у зв’язку з поняттям «толерантність»;
б) вибрати з названих 4: (рівність, багатоманітність, права людини, свобода, захищеність...);
в) об’єднати учасників  у групи;
г) роздати великі аркуші паперу  та маркери.
д) поставити завдання: 

- кожна група отримує один з 4-х термінів (групи не знають у кого який) та протягом 3 хвилин малює його на плакаті не підписуючи. Передає в наступну групу по колу домалювати плакат і так до останньої 4-ї групи; 

- коли плакат повертається до «власника», кожна група презентує його та коментує доповнення, зроблені іншими групами.

Конкурс на накраще гасло «Толерантність як шлях до Європи», приклади:

«Сприймай інших – відкривай світу себе!», «Зрозумієш інших – зрозуміють тебе», «Поглянь на іншого його ж очима!», «Толерантність – крок до розуміння», «Ми за принципи толерантності у всьому світі», «Європа – наш спільний дім, живімо толерантно в нім!», «Будь толерантним всюди і завжди».

Вправа «Крила доброти»: на кольорових аркушах паперу учасники обводять по контуру власні долоні і вирізають їх зображення. Бібліотекар скріпляє кольорові долоньки парами, і відмічає їхню схожість з голубами. Резюме: «Ось такими красивими повинні бути і людські вчинки, адже добрі справи роблять нас  щасливішими».

Використання фліп-чарту: 

- написання користувачами «Бути толерантним: що це означає для тебе?»; 

- напис на дошці «Толерантність – це...», дати визначення толерантності, наприклад:

1.     Співпраця, дух партнерства.
2.    Готовність миритися з чужою думкою.
3.    Повага до людської гідності.
4.    Повага прав інших.
5.    Здатність поставити себе на місце іншого.
6.    Прийняття іншого таким, яким він є.
7.    Повага права бути іншим.
8.    Прийняття різноманітності                            .
9.    Визнання рівності  інших.
10.  Терпимість до чужого вірування, думки, поведінки.
11.  Відмова від домінування.

- розшифрування слова «толерантність» у вигляді анаграми:

Творчість
Опіка (активність)
Любов
Енергія
Рівноправність
Активність
Ніжність
Терпимість
Необхідність
Ініціативність
Совість
Тактовність
Ь …………….

Бесіда «Міжнародний день толерантності»

Земля не є надто великою, вона — наш спільний дім, всі люди в якому — сусіди. А для того, щоб людство успішно розвивалося, тре¬ба знаходити спільну мову. У безмежному морі різноманітних куль¬тур, релігій, думок, ідей, що належать людям різних країн на пла¬не¬ті, на допомогу має прийти «рятувальне коло» то¬ле¬рант¬нос¬ті.

Щороку 16 листопада світ святкує Міжнародний день то¬ле¬рант-нос¬ті (International Day for Tolerance). Саме цього дня 1995 року на 28-й Генеральній конференції ЮНЕСКО було одностайно прий¬ня¬то Декларацію принципів толерантності. У статті 6 Де¬кла¬ра¬ції зазначено: «з метою мобілізації громадськості, звер¬нен¬ня уваги на небезпеки, приховані у нетерпимості, зміцнення при¬хиль¬нос¬ті і активізації дій на підтримку поширення ідей то¬ле¬рант¬нос¬ті і виховання у її дусі ми урочисто проголошуємо 16 ли¬сто¬па¬да міжнародним днем, присвяченим толерантності, що від¬зна¬ча¬ється щорічно».

Під толерантністю в Декларації розуміється «повага, прийняття і правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, наших форм самовираження і способів проявів людської індивідуальності». Декларація проголошує «визнання того, що люди за своєю природою розрізняються за зовнішнім виглядом, соціальним становищем, мовою, поведінкою і цінностями й мають право жити в світі і зберігати свою індивідуальність».

На жаль, в історії людства було і є зараз безліч випадків, коли війни виникали через розлад між людьми, через брак злагоди і взаємоповаги. З розвитком суспільства прийшло розуміння, затверджене в Декларації: «взаємотерпимість, толерантне ставлення один до одного, солідарність, діалог і вза¬ємо¬ро¬зу¬мін¬ня повинні стати нормою поведінки і дій всіх людей без винятку, груп людей, політичних партій, громадських організацій і рухів, адже толерантність є не тільки важливим принципом, а й необхідною умовою миру та соціально-економічного розвитку людей».

Для української мови поняття «толерантність» відносно нове. Але це не означає, що його не існувало для українців. Просто називалося воно інакше — терпіння, терпимість. До речі, у перекладі з латинської «tolerance» і означає «терпіння».

Нині в Україні, як і у багатьох інших країнах світу, на жаль, бракує пошани до сповідників іншої віри, до неповноправних і недужих, до політичних опонентів, до сусіда, який не те казав. І саме Міжнародний день толерантності має нагадати нам про необхідність без агресії сприймати думки, погляди та ідеї, які не збігаються із власними, про терпимість до чужого способу життя, релігійної, національної й культурної належності, мови, звичаїв, цінностей, почуттів, фізичного і психічного стану, зовнішнього вигляду. 

Толерантність сьогодні — це єдність у різноманітті, те, що сприяє переходу від війни до культури миру; це яскравий показник ступеню демократичності кожної держави й одна з умов її розвитку. Політична толерантність є основою для плідних міжнародних відносин.

У цей день в Україні, як і у всьому світі, проходять різноманітні заходи, акції, флеш-моби на підтримку принципів толерантності. Для громадян — це, передусім, активна позиція, що формується на основі визнання універсальних прав та основних свобод людини. Адже, як казав Генеральний секретар ООН (1997-2006), лауреат Нобелівської премії миру Кофі Аннан, «Толерантність — це мистецтво жити з іншими людьми та з іншими ідеями».

ТЕМА ЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Бібліографічний огляд літератури

Тема етнічної (расової або міжнаціональної) толерантності проходить через велику кількість творів світової літератури. Іноді ця тема – головна в творі. Класичний приклад – «Хижина дядька Тома» Гарієт Бічер-Стоу, яка зіграла свою роль у війні за визволення негрів США у 1863-1865 рр.
Я зупинюсь на декількох книгах. Можливо, якийсь критик не вважатиме ці твори перлинами світової літератури. Але ці книги мають велику перевагу – ідея етнічної толерантності виписана в них у популярній формі – фантастики та детективу. Але почнемо все-таки з детективу.
 
БОЛЛ  ДЖ. ДУШНОЙ НОЧЬЮ В КАРОЛИНЕ.
Ця книга була визнана кращим детективним романом 1965р. Екранізована, фільм отримав ряд «Оскарів» (Сідней Пуатьє за роль Вірджила Тіббса – «Краща чоловіча роль»; «Кращий фільм», Род Стайгер за роль Гіллспі – «Краща роль другого плану»).
За сюжетом – класичний детектив: знайдений вбитим відомий диригент. Місцева поліція маленького містечка в Кароліні не може самостійно справитися з розслідуванням і, під впливом місцевого міліонера, залучає до роботи поліцейського з Каліфорнії, який був випадково затриманий на вокзалі.
Детектив  Тіббс – випускник коледжу, блискучий поліцейський, скромна та інтелігентна людина. Але… чорний. А в місті расистами є майже всі його білі жителі. Тіббс, безперечно, знайде вбивцю. Але чи зуміє він протистояти расизму? 
Два інших, крім Тіббса, головних героїв книги – начальник поліції Гіллспі та патрульний Сем Вуд. Навіть Гіллспі, що є  важливо, не є «негативним персонажем». Він, мабуть, поганий поліцейський і явно ярий расист, але він, в принципі, чесна і порядна людина. А Сем Вуд взагалі викликає симпатію, але й він расист .
Саме ця відсутність «позитивних» та «негативних» героїв, на мою думку, робить книгу такою сильною за емоційним впливом. В романі також відсутня і авторська оцінка персонажів. Ідея роману приходить читачеві немов сама по собі.
 
АЗИМОВ А. КАМЕШЕК В НЕБЕ.
Айзек Азимов – не лише письменник, але і крупний спеціаліст в галузі хімії, біології, він є популяризатором науки. До речі, один з перших знаних людей, який заразився СНІДом (в 1984р. під час операції).
А.Азимову належить декілька романів та оповідань. Оповідання «И тьма пришла» (інший варіант – «Приход ночи») вважається (і справедливо!) кращою новелою в жанрі наукової фантастики.
Нас же цікавить «Камешек в небе». Це пригодницький роман, схожий, наприклад, на «Джеймса Бонда». Сюжет такий: досить далеке майбутнє. Людство розселилось по Всесвіту, але люди забули, що колискою людства була Земля. Більше того, люди взагалі вважаються представниками другої раси. Землян ненавидять і ті відповідають тим же. Головний герой – Бел Арвардан, археолог із сектору Сиріуса, де найбільші антиземні тенденції. Ще один герой – Ісаак Шварц, людина з ХХ століття, якимось чином перенесений крізь час. Нарешті, саме він стає «суддею», який судить землян та позаземних жителів.
Загальна картина, що описана в романі, нагадує ситуацію з євреями. Скоріше, правда, елліністичних  часів, але багато чого залишилось і до сьогодні.
 
ШЕКЛИ Р. МУСОРЩИК НА ЛОРЕЕ.
Роберт Шеклі – майстер короткої новели. Його можна порівняти з О’Генрі.
Герої оповідання  «Мусорщик на Лорее» – вчений, який доводить уроджену неповноцінність позаземних рас, та його помічник. На одній із малоцивілізованих планет вони стикаються з тим, що туземці нібито навчились лікувати абсолютно невиліковні рани…
 
ШЕКЛИ Р. ЗАЦЕПКА.
Фабула оповідання така. Один із членів екіпажу космічного корабля відмовляється служити разом з новачком за расовими мотивами. Капітану необхідно якимось чином вирішити цю проблему до старту.
 
ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ. КРОВАВАЯ ШУТКА.
…Юнак-росіянин вирішив «приміряти» на себе єврейську долю. Цей «кривавий жарт» виявився настільки страшним, що роман великого єврейського письменника Шолом-Алейхема не включали в жодне радянське видання письменника…
Випускники гімназії – росіянин та єврей – затіяли  суперечку про те, чи є антисемітизм в Росії, і в результаті цієї суперечки обмінялися документами… Така зав’язка найбільш невідомого роману класика єврейської та світової літератури Шолом-Алейхема.
Сюжет, який був навіяний знаменитим процесом Бейліса, мабуть, довго залишався актуальним і в Радянській країні.  Щоб уникнути нав’язливих асоціацій всі зібрання творів Шолом-Алейхема виходили в СРСР без «Кровавой шутки». Окремим виданням російською мовою після 1928р. роман виходить вперше в 1990р. 
На завершення – класичний твір світової літератури.
 
ВАЛЬТЕР СКОТТ. АЙВЕНГО.
Роман «Айвенго», мабуть, найбільш популярний його твір.
Книга була екранізована в СРСР, але у фільмі повністю зникли дві основні сюжетні лінії. Саме на них ми і зупинимось. Перша – відношення саксів та нормандців. Один з героїв роману – Седрик Сакс – здатен знівечити долю сина та прийомної доньки заради примарних надій щодо створення держави саксів.
Друга – ставлення до євреїв. В романі два герої – євреї  Ревека та Ісаак. Ревека викликає у читача глибоку симпатію. Введення неприємного героя – єврея дозволяє говорити про право любого народу на «своїх негідників» (хоча Ісаак не є негідником!). Сам В.Скотт – ярий противник дискримінації євреїв. Особливо цікавий добір В.Скоттом епіграфів до глав книги.

Запропонований огляд літератури не є повним. Кожен з бібліотекарів на свій розсуд може додати книги, які найбільше відображають тему толерантності або її відсутності в родині, суспільстві…

У підготовці бібліографічного огляду використані матеріали Мирослава Гринберга  //   www.tolerspace.org.ua  ( З матеріалів Сумської ОУНБ «Толерантність – здатність і прагнення до діалогу» - publish/2008/tolerant.doc )
 
Укладач   Л.Є.Бойко, зав.метод.-бібліогр.відділом